درماپن

توجه جدی به مراقبت های پس از میکرونیدلینگ و ارایه توضیحات کافی به مراجعه کننده در کنار سایر عواملی که قبلا توضیح داده شده موجب پیشگیری از ایجاد عوارض شده و نتیجه را مطلوب را بدنبال خواهدداشت.
پوسته ریزی غیرطبیعی پس از میکرونیدلینگ بدلایل احتمالی زیر خواهدبود:
1- عدم ثبات یا دقت دستگاه در عمق نفوذ سوزن و سرعت کار
2- استعمال ترکیبات نامناسب پس از میکرونیدلینگ 
3- تکنیک ناصحیح
4- کارتریج نامناسب
5- عدم رعایت شرایط استریل و عفونت باکتریال احتمالی
در انتخاب دستگاه بااصالت و کیفیت و کارتریج متناسب با هدف خود و رعایت اصول بهداشتی کار نهایت دقت را داشته باشید.
#درماپن #دستگاه_میکرونیدلینگ #عوارض_میکرونیدلینگ