عوارض-میکرونیدلینگ

خونمردگی (Bruising) پس از میکرونیدلینگ
این پیشامد، طبیعی نبوده و یکی از عوارض میکرونیدلینگ ناشی از عوامل زیر است:
- تکنیک ناصحیح کاربر
- دستگاه بی کیفیت
- انتخاب نامناسب کارتریج سوزن
- و در پاره ای از موارد التهاب شدید ناشی از مواد همراه نامناسب به بدتر شدن خونمردگی خواهدانجامید.
خونمردگی چه خطراتی دارد؟
- حس ناخوشایند و سلب اطمینان مراجعه کننده 
- افزایش ریسک هایپرپیگمنتیشن (تیره شدن پوست)
- افزایش ریسک عفونت سطح پوست

#درماپن #میکرونیدلینگ #دستگاه_میکرونیدلینگ #عوارض_میکرونیدلینگ #عوارض_درماپن #اموزش_میکرونیدلینگ #خرید_میکرونیدلینگ #فروش_میکرونیدلینگ