میکرونیدلینگ

منظور از پروتکل های میکرونیدلینگ چیست؟
 هر یک از هدف های بهبودی-زیبایی بعنوان نمونه برای جوانسازی صورت، بهبود لک، بهبود چین و چروک و شلی پوست، ترک های زایمانی، ترک های ناشی از تغییرات وزنی، منافذ باز پوست، جای جوش و ... بطور اختصاصی نیاز به دانستن موارد ذیل دارند:
1- تعیین عمق نفوذ سوزن در جلسه اول و جلسات بعدی
حتی در نقاط مختلف صورت با یکدیگر متفاوت هستند
2- تعیین سرعت دستگاه در جلسه اول و جلسات بعدی
3- انتخاب کارتریج مختص و مطابق با هدف بهبودی-زیبایی
حتی به تناسب هدف بهبودی-زیبایی، کارتریج های مختلف در جلسات اول و سایر جلسات ممکن است متفاوت باشد.
4- تکنیک اجرا
پرواضح است که تکنیک اجرا برای جوانسازی پوست با اسکار جوش متفاوت است.
5- نوع و ترکیبات مواد مصرفی
بدیهی است مواد مصرفی مزونیدلینگ به منظور بهبود لک با بهبود ترک های زایمانی، متمایز خواهدبود.
6- مراقبت های پس از میکرونیدلینگ و مزونیدلینگ
بجز مراقبت های کلی پس از میکرونیدلینگ، وابسته به هدف بهبودی-زیبایی ممکن است مراقبت های ویژه ای مورد نیاز باشد.

کانال تلگرام
telegram.me/mikroneedling

#میکرونیدلینگ #دستگاه_میکرونیدلینگ #درماپن